چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

درباره

سيداحسان سيدي زاده ،مدرس بازنشسته ي تربيت معلم هاي بجنوردهستم سعي دارم دراين مکان به معرفي فرهنگ وتاريخ خراسان شمالي بامحوريت شهرستان بجنوردبپردازم .

هرگونه برداشت ازاين وبلاگ آزادآزادآزاداست

گزارش تخلف
بعدی